X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Dijital Dönüşüm Nedir?

AnasayfaYazılarGenel BilgilerDijital Dönüşüm Nedir?

     Gelişen ve her geçen gün büyüyen internet dünyasında yaklaşık olarak 4.02 milyar internet kullanıcısı bulunmaktadır. Bakıldığı zaman bu rakam dünya nüfusunun yarısından fazlasını ifade etmektedir. Araştırmalar sonucu elde edilen bu veriler bize dijital çağın ne kadar büyük bir oranda içinde yer aldığımızın en belirgin göstergesidir.

     İnternet kullanımının bu kadar yaygın olması, bize etkisini birçok alanda göstermektedir. Bilinmektedir ki; gerek kâr odaklı şirketler olsun, gerekse kâr amacı gütmeyen birçok işletme olsun dijital dünyada var olmak ve varlığını uzun soluklu sürdürmek için çaba göstermektedir. Bu dijital ağın bir parçası olması gerektiğinin bilincinde olan kuruluşlar bu konuda çalışmalarını gerçekleştirirken bu bilinçte olmayan kuruluşların günümüz iş dünyasında çok fazla kimliklerini sürdüremeyecekleri oldukça açıktır.

Peki dijital dönüşüm nedir ve ona nasıl ayak uydurulur?

     Dijital dönüşüm; Bilgi teknolojilerinin yoğun kullanımı ile iş süreçlerinin ve bilgilerin hızla, para ve zaman tasarrufu sağlayarak dijital (elektronik) ortama taşınmasıdır. Bu dönüşüm hızla dijitalleşen dünyanın avantajlarını iş hayatımıza taşıyor. Bununla birlikte e-ticaretin önemi artıyor ve alışveriş güvenliğinden ödeme kolaylığına kadar birçok konuda etkisini gösteriyor.

     2000'li yılların başında hayatımıza giren dijital dönüşüm, henüz tam anlamıyla faaliyet göstermemekteydi. Bunun en büyük nedeni yeterince hızlı ve büyük bir sistem olmaması ve bununla birlikte yeteri kadar kullanıcı tarafından erişim sağlanmamaktaydı. 2007 yılından itibaren hızlı bir büyümeyle adından bahsettirmeye başlayan dijital dönüşüm oldukça büyük bir oranda kullanıcıya erişmişti. Bu noktada ihtiyacı olan kullanıcı sayısına erişimi gerçekleşse de henüz bir güvensizlik durumu söz konusuydu. İnternet kullanıcıları tarafından e-ticaret sitelerine ve onlara ait ödeme sistemlerine güvenilir gözüyle bakılmamaktaydı. 2018 yılını geride bıraktığımız zamanlarda ise artık bir çok işlem internet üzerinden gerçekleştirilmekteydi. Her geçen gün de oldukça hızlı bir şekilde dijital dönüşüm sürecine girilmişti.

     Genel anlamda bakacak olursak dijital dönüşüm, yalnızca bir web sitesine veya bir uygulamaya sahip olmak değildir. Böyle düşünmek oldukça büyük bir hata olacaktır. Dijital dönüşüm sürecinde teknoloji kadar tüketiciler hakkında ele edilen bilgi ve ihtiyaç duyulan konu hakkında elde edilen bilgiler de oldukça önemlidir. Önemli olan bir diğer konu da iş süreçleri yönetiminde verimliliğin ön planda tutulması gerektiğidir. Bu verimliliğin sağlanması amacıyla daha doğru stratejiler belirlemek ve koordineli bir şekilde ilerlemek için teknolojiyi kullanmak da, dijital dönüşüme dahildir.


Top