X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) Nedir?

AnasayfaYazılarGenel BilgilerMüşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) N...

     Açılımı ''Customer Relationship Management'' olan CRM kavramının dilimizdeki karşılığı, Müşteri İlişkileri Yönetimidir. Genel tanımıyla CRM kavramı; müşteri beklentilerini karşılamak ve bu beklentilere yönelik analiz yapmak amacıyla oluşan işlemlerin bütünüdür.

     Günümüz iş dünyasında bir şirket veya işletme için ''müşteri ilişkileri'' her şey demektir. İş dünyasında varolan kimliği sürdürebilmek için müşteri beklentileri dinlenmeli, doğru sonuç odaklı çözüm arayışında bulunulmalıdır.

     Müşteri ilişkiler kavramı günden güne önemini arttırmaktadır ve bu sebeple müşteri ilişkileri yönetimi adı altında ayrı bir birim oluşturulmaktadır.

     CRM kavramı, müşteriyi dinlemeyi, anlamayı ve ihtiyaç doğrultusunda çözüm sunmayı kendine hedef olarak belirlemiş bir sistemdir.

     CRM denince akla öncelikle iki önemli durum gelir. Bunlardan birincisi, gerekli bilgileri toplamaktır. İkinci önemli durum ise, gerekli bilgileri toplamanın ardından elde edilen verilerin analiz raporlarının sonucunda yeni çalışma planları oluşturabilmektir.

     CRM sistemleri içinde en iyi yöntem olarak Operasyonel sistemler görülür. Bu sistemlerde; teklif, sipariş, fatura ve teknik destek gibi şirketin ihtiyacı olan birçok operasyonu gerçekleştirirken bir yandan da ihtiyaç duyulan müşteri bilgileri için bir veri bankası oluşturma konusunda yardımcı olmaktadır.

     CRM sistemlerinde önemli olan elde edilen verileri doğru bir şekilde analiz edebilmektir. Doğru analiz gerçekleşmedikçe elde edilen veriler tek başlarına bir şey ifade etmezler.

     CRM uygulamalarını gerçekleştirmek ve uygulamak için öncelikle iyi bir altyapıya sahip olmak gerekir. Bunun gerçekleşmesi için iyi bir CRM sistemi tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra firma ya da şirket talepleri göz önünde tutulmalı ve iyi bir CRM takip sistemi iş yeri için avantajlı olacaktır.


Top