X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)
X

Lütfen Ülke (Bölge) Seçiniz

Türkiye (Türkçe)Türkiye (Türkçe) Worldwide (English)Worldwide (English)

Verimlilik Nedir? / Bir İşletme İçin Verimliliğin Önemi Nedir?

AnasayfaYazılarGenel BilgilerVerimlilik Nedir? / Bir İşletme İç...

     Verimlilik kavramı için, minimum seviyede girdi verisi kullanarak maksimum seviyede çıktı elde etmek şeklinde bir tanım yapabiliriz.

     İşletmede verimlilik nedir ve nasıl yapılır diye bakacak olursak; Mevcut üretim sisteminin çıktı ile bu çıktıyı var edebilmek için ihtiyacı olan ve kullanılan girdi arasındaki ilişkiyi verimlilik olarak tanımlayabiliriz. Diğer bir ifadeyle emek, sermaye veya enerji gibi kaynakların en etken kullanımı şeklinde bir tanımlama da yapabiliriz.

     Bir işletmede verimliliği arttırmanın yolları araştırıldığında bunun için en iyi yolun bilgisayar sistemleri ve yazılımlar olduğu gözle görülür bir gerçektir.

     Verimliliğin sağlanmasının yanı sıra verimlilik analizi de oldukça önem verilmesi gereken bir kavramdır. Belirlenen hedeflere ulaşabilmek için; işletme içindeki birimlerin koordineli bir şekilde hareket etmesi için verimlilik analizi şarttır.

     İşletme içerisindeki birimlerin faydalanabileceği satın alma yazılımları, şantiye yazılımları, puantaj yazılımları, depo stok yazılımları, makine ikmal yazılımları, teklif hazırlama yazılımları, finans yazılımları, demirbaş takibi ve sigorta takibi yazılımları sektörünüzde ilerlemenizi kolaylaştıran ve verimliliğinizi arttırmanızı sağlayacak yazılımlardır.

     İşletmeniz ile ilgili önemli bir karar alırken ya da işlerinizin takibini gerçekleştirme aşamasında verimlilik arttıran yazılımlarının sunduğu avantajlardan sizde faydalanabilirsiniz.

     İşletmenizin verimliliğinizi yalnızca nicel değerlerle ölçmekle kalmamalı; yazılımlar içerisinde bulunan nitel değerlere de aynı önemi göstererek, daha büyük kazançlar sağlama hedefiyle hareket etmelisiniz.


Top